POMOC PRAWNA DLA BIZNESU

Jesteś przedsiębiorcą? Masz własną spółkę? Na OX PUBLICĘ zawsze możesz liczyć!

Oferujemy pomoc prawną z zakresu:

  • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem spraw z zakresu łączenia, podziału i przekształcenia spółek,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • krajowego rejestru sądowego,
  • prawa upadłościowego i naprawczego,
  • prawa administracyjnego (z wyłączeniem spraw celnych),
  • spraw cywilnych i gospodarczych (w tym przygotowanie/weryfikacja umów),
  • postępowania sądowego (e-sąd).

JAK REAGUJEMY

Nasz czas reakcji wynosi do 48 godzin.

CENNIK

Osoba fizyczna 449 zł
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe 549 zł
Spółka z o.o. 649 zł
Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty 749 zł

Cena miesięcznego abonamentu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Abonament POMOC PRAWNA DLA BIZNESU nie obejmuje indywidualnych spraw klienta i członków jego najbliższej rodziny, a cena miesięcznego abonamentu uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Złoty abonament