ZŁOTY ABONAMENT PRAWNY OBEJMUJE:

PORADY PRAWNE ORAZ POMOC PRAWNA Z ZAKRESU:

 • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 • kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem spraw z zakresu łączenia, podziału i przekształcenia spółek,

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 • krajowego rejestru sądowego,

 • prawa upadłościowego i naprawczego,

 • prawa administracyjnego,

 • spraw cywilnych i gospodarczych, w tym przygotowanie/weryfikacja umów, postępowania sądowe.

+

WINDYKACJA

 • nielimitowane pisma wezwań do zapłaty,

 • nielimitowane pisma ponagleń,

 • wysyłka wezwań do zapłaty przez kancelarię,

 • wszczęcie i nadzór postępowania sądowego,

 • wszczęcie i nadzór postępowania komorniczego,

 • dochodzenie należności,

 • pisanie pozwów w trybie e-sądów,

 • postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności,

 • postępowanie egzekucyjne,

 • pieczęć prewencyjna,

 • negocjacje z dłużnikiem w sprawie spłaty zadłużenia.

+

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

+

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ PODMIOTU

CENNIK

Osoba fizyczna

899zł

Spółki jawne, partnerskie, komandytowe

1049 zł

Spółka z o.o.

1149 zł

Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty

1249 zł

Cena miesięcznego abonamentu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Abonament ZŁOTY nie obejmuje indywidualnych spraw klienta i członków jego najbliższej rodziny, a cena miesięcznego abonamentu uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.