WINDYKACJA

Masz problemy z dłużnikami? Brak Ci czasu na negocjacje z nimi? Bezskutecznie szukasz fachowej pomocy?

Na pomoc OX PUBLICA zawsze możesz liczyć!
Pamiętaj windykacja długów zawsze jest możliwa!

Pamiętaj windykacja długów zawsze jest możliwa!

Co zapewniamy:

  • nielimitowane pisma wezwań do zapłaty,
  • nielimitowane pisma ponagleń,
  • wysyłka wezwań do zapłaty przez kancelarię,
  • wszczęcie i nadzór postępowania sądowego,
  • wszczęcie i nadzór postępowania komorniczego,
  • dochodzenie należności,
  • pisanie pozwów w trybie e-sądów,
  • postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności,
  • postępowanie egzekucyjne.

JAK REAGUJEMY – PROCEDURY

1. Po pierwsze rejestrujemy wierzytelność.

2. Wysyłamy wezwania do zapłaty.

3. Po tygodniu wykonujemy telefon do dłużnika:

a) Jeśli dłużnik deklaruje spłatę wierzytelności w ciągu 30 dni to następuje wyjście z procedury;

b) Jeśli dłużnik zadeklaruje spłatę wierzytelności, lecz nie wywiąże się z umowy w ciągu 30 dni, ponownie się z nim kontaktujemy;

c) W przypadku braku spłaty wierzytelności oraz braku kontaktu powracamy do procedury.

4. Zostaje wysłane wezwanie przedsądowe.

5. Sprawa zostaje przekazana do kancelarii.

CENNIK

Osoba fizyczna 199zł
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe 299 zł
Spółka z o.o. 399 zł
Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty 499 zł

Cena miesięcznego abonamentu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Abonament WINDYKACJA nie obejmuje indywidualnych spraw klienta i członków jego najbliższej rodziny, a cena miesięcznego abonamentu uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Windykacja premium

Windykacja premium