WINDYKACJA

WINDYKACJA PREMIUM

Nielimitowane pisma wezwań do zapłaty

Nielimitowane pisma ponagleń

Wysyłka wezwań do zapłaty przez kancelarię

Wszczęcie i nadzór postępowania sądowego

Wszczęcie i nadzór postępowania komorniczego

Dochodzenie należności

Pisanie pozwów w trybie e-sądów

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

Postępowanie egzekucyjne

Pieczęć prewencyjna

-

Negocjacje z dłużnikiem w sprawie spłaty zadłużenia

-

Jeśli nadal zastanawiasz się który pakiet wybrać to poniżej przedstawiamy porównanie zakresu działań w przypadku WINDYKACJI oraz WINDYKACJI PREMIUM. Zdecyduj sam!>

Dodatkowo oferujemy również składanie WNIOSKU o UPADŁOŚĆ. Niewielu Przedsiębiorców posiada wiedzę na temat podejścia sądowego do długu spółki, czyli osoby prawnej. Otóż w przypadku niemożności pokrycia zobowiązań przez spółkę prawa handlowego, ta powinna ogłosić upadłość. Jest to bardzo skuteczne narzędzie w toku windykacyjnym, o którym wielu dłużników nie wie.