PORADY PRAWNE DLA FIRM

Przeraża Cię niezliczona liczba przepisów i szybkość z jaką zmienia się prawo? My wiemy, że każdy znalazł się kiedyś w sytuacji, w której brak znajomości prawa przedłużył, albo wręcz uniemożliwił załatwienie sprawy.

Jeśli nie jesteś czegoś pewien zgłoś się do nas odpowiemy natychmiast!

FORMA PORADY

Oferujemy porady prawne z zakresu:

  • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  • kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem spraw z zakresu łączenia, podziału i przekształcenia spółek,

  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

  • krajowego rejestru sądowego,

  • prawa upadłościowego i naprawczego,

  • prawa administracyjnego,

  • spraw cywilnych i gospodarczych, w tym przygotowanie/weryfikacja umów, postępowania sądowe.

CZAS REAKCJI

Nasz czas reakcji wynosi do 48 godzin.

CENNIK W ABONAMENCIE

Osoba fizyczna

149zł

Spółki jawne, partnerskie, komandytowe

249 zł

Spółka z o.o.

299 zł

Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty

399 zł

Cena miesięcznego abonamentu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Pakiet Porady Prawne dla Firm nie obejmuje indywidualnych spraw klienta i członków jego najbliższej rodziny, a cena miesięcznego abonamentu uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Jeśli nie chcesz od razu wykupywać abonamentu oferujemy jednorazowe porady prawne specjalnie dla Ciebie! Porady dla Biznesu najtaniej na rynku już od 50zł! Szczegółowa wycena w ciągu 24h! Wszystko w trosce o Twój cenny czas!

USŁUGI JEDNOSTKOWE!