WINDYKACJA PREMIUM

Masz problemy z dłużnikami? Brak Ci czasu na negocjacje z nimi? Bezskutecznie szukasz fachowej pomocy? Na pomoc OX PUBLICA zawsze możesz liczyć!

Pamiętaj windykacja długów zawsze jest możliwa!

Co zapewniamy:

 • nielimitowane pisma wezwań do zapłaty,

 • nielimitowane pisma ponagleń,

 • wysyłka wezwań do zapłaty przez kancelarię,

 • wszczęcie i nadzór postępowania sądowego,

 • wszczęcie i nadzór postępowania komorniczego,

 • dochodzenie należności,

 • pisanie pozwów w trybie e-sądów,

 • postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności,

 • postępowanie egzekucyjne,

 • pieczęć prewencyjna,

 • negocjacje z dłużnikiem w sprawie spłaty zadłużenia.

ZASTANAWIASZ SIĘ CZYM JEST PIECZĘĆ PREWENCYJNA?

Pieczęć prewencyjna to skuteczne narzędzie pozwalające utrzymać dyscyplinę płatniczą wśród Kontrahentów. Stanowi ona informację i jednocześnie ostrzeżenie, że wszelkie zaległości we wpłatach będą obsługiwane przez zewnętrzną firmę windykacyjną, która niezwłocznie podejmie działania mające na celu uregulowanie wszelkich należności.

Pieczęć prewencyjna powinna być wykorzystywana w określonych przypadkach, a więc w stosunku do płatników, którzy wykazują lub zaczynają wykazywać tendencję do opóźnień we wpłatach. Pieczęć można umieścić na wszystkich lub wybranych dokumentach sprzedażowych firmy np. fakturach, rachunkach w ramach współpracy ze wszystkimi lub tylko wybranymi Kontrahentami. Dzięki temu Klient ma świadomość zorganizowanego, zewnętrznego dochodzenia należności w przypadku braku zapłaty za fakturę.

Niewielu Przedsiębiorców posiada wiedzę na temat podejścia sądowego do długu spółki, czyli osoby prawnej. Otóż w przypadku niemożności pokrycia zobowiązań przez spółkę prawa handlowego, ta powinna ogłosić upadłość. Stąd w procesie o dochodzenie należności istnieje możliwość złożenia WNIOSKU O UPADŁOŚĆ – w przypadku udokumentowanego długu sąd z całą pewnością wyda wyrok o upadłości spółki i to bez względu na wysokość zadłużenia. Jest to bardzo skuteczne narzędzie w toku windykacyjnym, o którym wielu dłużników nie wie.

Natomiast w OX PUBLICE zapewniamy składanie wniosków o upadłość poza abonamentem!

JAK REAGUJEMY – PROCEDURY

1. Po pierwsze rejestrujemy wierzytelność.

2. Wysyłamy wezwania do zapłaty.

3. Po tygodniu wykonujemy telefon do dłużnika:

a) Jeśli dłużnik deklaruje spłatę wierzytelności w ciągu 30 dni to następuje wyjście z procedury;

b) Jeśli dłużnik zadeklaruje spłatę wierzytelności, lecz nie wywiąże się z umowy w ciągu 30 dni, ponownie się z nim kontaktujemy;

c) W przypadku braku spłaty wierzytelności oraz braku kontaktu powracamy do procedury.

4. Zostaje wysłane wezwanie przedsądowe.

5. Sprawa zostaje przekazana do kancelarii.

CENNIK

Osoba fizyczna

349zł

Spółki jawne, partnerskie, komandytowe

449 zł

Spółka z o.o.

549 zł

Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty

649 zł

Cena miesięcznego abonamentu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Abonament WINDYKACJA PREMIUM nie obejmuje indywidualnych spraw klienta i członków jego najbliższej rodziny, a cena miesięcznego abonamentu uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.