USŁUGI JEDNOSTKOWE

1. Przygotowanie kontraktu menadżerskiego. (600 zł)
2. Napisanie dedykowanej umowy o dzieło/zlecenie (300 zł)
3. Napisanie dedykowanej umowy o pracę (400 zł)
4. Zmiana w umowie spółki (900 zł)
5. Zgłoszenia zmian/rejestracyjne (200 zł)
6. Sprawdzanie/opiniowanie umów (np. leasingi, z kontrahentami) (od 200 zł)
7. Konsultacje z zakresu uzyskania zezwoleń, licencji (od 300 zł)
8. Konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (od 200 zł)
9. Reprezentacja przed Urzędami. (od 300 zł)
10. Reprezentacja przed kontrahentami. (od 300 zł)
11. Napisanie umowy lub regulaminu. (od 600 zł)
12. Jednorazowa porada prawna (od 50 z)